Незабравима Новогодишна нощ 2023г

 

При плащане по банков път, ползвайте следната банкова сметка, като основание за плащане да пише:
 
Новогодишен куверт в ресторант Маркони и се изписва съответното име.

 

М ДИ СИ ЕООД , IBAN: BG28IABG70951000810900 ; BIC: IABGBGSF ; ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД/ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ-НОВОГОДИШЕН КУВЕРТ В РЕСТОРАНТ“ МАРКОНИ“/
 
РЕСТОРАНТ Маркони  Павел баня град Павел баня, 6155 бул. Освобождение 9 ,Еmail: ssabchev@abv.bg