КОНТАКТИ

АДРЕС

Павел баня,
Ул. “Княз Павел“ 1

СТАЦИОНАРЕН

0431/50007

МОБИЛНИ

0885/05-93-31

0893/67-77-92

За плащане на резервации:

IBAN: BG15BPBI79351055245602

Получател: „M-Ди-Си“ ЕООД
BIC:BPBIBGSF
Пощенска Банка
клон Казанлък.

В платежното нареждане да са вписани:

– имената, ЕГН-то на лицето, № и периода на резервацията. (за физически лица).

– името, ЕИК, ИН по ДДС, № и периода на резервацията (за фирми).

В Балнео хотел Маркони Павел баня, можете да заплатите с Вашата банкова карта: