Медицински център Авицена-Маркони Павел баня

Към балнео хотел Маркони Павел баня е създаден медицински център – Авицена-Маркони, с оглед оптимизиране функционирането на всички процедури, с които разполага хотела и по-добра организация на работата на медицинския екип.

Медицински център Авицена-Маркони е оторизиран да провежда диагностика, профилактика и лечение на заболяванията от профила на Павел баня. В тази връзка е уместно да се спомене, че и тук все по-успешно навлизат инструменталните методи на диагностика.

Базата разполага с доплер – сонографски апарат, който подпомага уточняването и прецизирането на подхода предимно при шийната патология.

Медицинският персонал във всички звена е със съответстваща квалификация и опит, даващи възможност за екзактното извършване на лечебния процес.

Показания за балнео лечение в  Балнео хотел Mаркони Павел баня

1. Заболявания на опорно-двигателния апарат:

Дегенеративни и възпалителни ставни заболявания:

 • ревматизъм, извън острия стадий
 • ревматоиден артрит
 • инфектартрити и инфектполиартрити
 • деформиращи остеоартрози
 • болест на Бехтерев/анкилозиращ спондилартрит
 • възпаления на сухожилията
 • ставните торбички
 • мускулите и залавните им места
 • вибрационна болест и други болести на околоставния апарат
 • обменно-ендокринни
 • травматични и други артрити
 • състояния след изгаряния - келоиди, ръбци и др.;

Състояния след травматични /ортопедични/ заболявания:

 • състояния след фрактура на костите и след гипсова имобилизация
 • състояния след контузии
 • изкълчвания
 • навяхвания
 • контрактури и анкилози на ставите
 • вродени луксации на тазобедрените стави
 • състояния след операции на ставите
 • ендопротезно болни
 • коригиращи операции
 • състояния след ампутация на крайници
 • остити
 • периостити и остеомиелити
 • остеопороза.

Вертеброгенни болестни изменения:

 • дискова болест /шийни, гръдни и лумбални поражения  на междупрешленните дискове/ във всички разнообразни форми и тежести;
 • блокирани движения в ставите на гръбнака с болка и   ограничение на движението.

2.Заболявания на периферната нервна система:

 • невралгии,
 • неврити
 • радикулопатии
 • полиневрити и полимиелорадикулоневрити
 • остатъчни явления от детски паралич и др.

Oсновни противопоказания за лечение в Павел баня

 • онкологични заболявания
 • остри възпалителни болести
 • изразени сърдечно-съдови болести
 • психични болести, дори и в ремисия недобре компенсирани болести на ендокринната и централната нервна системa.

Вижте Балнео Хотел Маркони на 360°

Вижте Балнео Хотел Маркони Павел баня
на 360°